מן התקשורת

באמצע החיים, אורי התבשר שיש לו ילד מאישה אחרת

Ynet | עו"ד אפרת אמסטר | 15.01.20

"גרושתי הסיתה ובתי מסרבת לראות אותי"

Ynet | עו"ד אפרת אמסטר | 22.01.20

"הוא איים שיספר על הרומן שלנו לבעלי"

Ynet | עו"ד אפרת אמסטר | 05.02.20

"שכבת עם אחרות ואני הייתי אומללה"

Ynet | עו"ד אפרת אמסטר | 18.02.20

"חי עם שתי נשים: אשתי ואמא שלה"

Ynet | עו"ד אפרת אמסטר | 07.04.20